DNSE Detail Stock HTC

HNX: CTCP Thương mại Hóc Môn

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

HTC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

360 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

45.64 tỷ

Doanh thu

1,051 tỷ

0.23%

2,766.16

0

0.10

-35.68%

14.87%

7.50%

13.25%

14.56%

40%

6.36%

14.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV

23.86%

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thiên Hải

16.99%

Lê Văn Mỵ

10.2%

Công ty Xăng dầu Khu vực II

9.55%

Khác

39.40%

Tin tức & Sự kiện