Tin tức & sự kiện

03/02/2023

BCTC 4/2022 HTE - Công ty đã phục hồi trong năm 2022.

27/01/2023

HTE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

HTE: Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

15/12/2022

HTE: Thay đổi nhân sự

15/12/2022

HTE: Thông báo Kết quả đấu giá

12/12/2022

HTE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/11/2022

HTE: Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM tại Công ty Cổ phần Baan - Tradincorp

18/11/2022

HTE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/11/2022

HTE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/11/2022

HTE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTE của CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 08/12/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

31/10/2022

HTE: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

HTE: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

27/10/2022

HTE: Thông báo Đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

25/10/2022

HTE: Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

24/10/2022

HTE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

21/10/2022

HTE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

13/10/2022

HTE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/10/2022

HTE: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

06/10/2022

HTE: Ông Nguyễn Anh Vũ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 thay thế cho Ông Trần Ngọc Thạch