Tin tức & sự kiện

21/09/2022

HTI: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã CK: HTI) như sau:

16/09/2022

HTI: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC

12/09/2022

HTI: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn America LLC

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

31/08/2022

HTI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

26/08/2022

HTI: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

26/08/2022

HTI: Thông báo ngày ĐKCC để nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/07/2022

HTI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

HTI: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của HTI

24/06/2022

HTI: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

23/06/2022

HTI: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế KTNB

31/05/2022

HTI: Nghị quyết HĐQT số 38 ngày 30/05/2022

31/05/2022

HTI: Nghị quyết HĐQT số 38 ngày 30/05/2022

31/05/2022

HTI: Nghị quyết HĐQT số 38 ngày 30/05/2022

19/05/2022

HTI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

30/04/2022

HTI: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT

30/04/2022

HTI: Thông báo bầu Trưởng BKS

30/04/2022

HTI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/04/2022

HTI: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022