Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 HTI - Một năm tăng trưởng đột phá.

29/12/2022

HTI: Quyết định của HĐQT về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với CTCP Tư vấn đầu tư IDICO

15/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã CK: HTI) như sau

22/11/2022

HTI: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC

17/10/2022

HTI: BCTC quý 3 năm 2022

12/10/2022

HTI: Thông báo thay đổi sở hữu CĐL - America LLC

06/10/2022

HTI: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

29/09/2022

HTI: Thông báo ngày ĐKCC để nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

29/09/2022

HTI: Nghị quyết HĐQT số 44 ngày 28/09/2022

21/09/2022

HTI: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã CK: HTI) như sau:

16/09/2022

HTI: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC

12/09/2022

HTI: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn America LLC

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

31/08/2022

HTI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

26/08/2022

HTI: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

26/08/2022

HTI: Thông báo ngày ĐKCC để nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

11/08/2022

HTI: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

HTI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

HTI: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của HTI