Tin tức & sự kiện

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 HTI - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 2,57% so với cùng kỳ, lãi 14,29 tỷ đồng.

18/10/2023

Lợi nhuận doanh nghiệp quý III: Nhóm chứng khoán gây ấn tượng

17/10/2023

BCTC Quý 3/2023 HTI - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 4,41% so với cùng kỳ, lãi 14,41 tỷ đồng.

10/10/2023

HTI: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC

25/09/2023

HTI: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc

31/08/2023

Khởi sắc 4 phiên liên tiếp, VN-Index tăng gần 11 điểm

08/08/2023

HTI: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm NĐTNN là CĐL America LLC

28/07/2023

HTI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

14/07/2023

Lãi ròng quý 2 của HTI tăng nhẹ, hoàn thành 50% kế hoạch năm

Nửa đầu năm 2023, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI) đạt 216 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6% so với cùng kỳ; lãi ròng gần 29 tỷ đồng, tăng 4%.

14/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HTI - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 5,75% so với cùng kỳ, lãi 14,8 tỷ đồng.

28/06/2023

HTI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

12/06/2023

HTI: Nghị quyết HĐQT số 15 ngày 12/06/2023

19/05/2023

HTI: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC

19/05/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO như sau: