DNSE Detail Stock HTI
HTI

IDICO-IDI.JSC

HOSE: CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

31/01/2023

CẬP NHẬT

31/01/2023

Tổng quan

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh kỹ thuật khu đô thị, KCN, Khu kinh tế
- Xây dựng công trình dân dụng, giao thông thủy lợi
- Sản xuất, lắp đặt, mua bán thiết bị ngành giao thông (không sản xuất tại trụ sở), ...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của IDICO-IDI.JSC

Giá hiện tại

2,216

0

0

-

0.44

-

2,800

22.56%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hồng Hải

Tổng giám đốc

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh kỹ thuật khu đô thị, KCN, Khu kinh tế
- Xây dựng công trình dân dụng, giao thông thủy lợi
- Sản xuất, lắp đặt, mua bán thiết bị ngành giao thông (không sản xuất tại trụ sở), ...

Lịch sử phát triển:

- Năm 2000: Tiền thân là CT TNHH BOT An Sương được thành lập.

- Ngày 19/09/2007: CT được chuyển sang hoạt động dưới CTCP với tên gọi CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

- Ngày 20/12/2010: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

Thành viên Hội đồng quản trị

14.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của HTI dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 14.0 năm)


Ban giám đốc

12.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của HTI dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 12.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 74.01% công ty.