Tin tức & sự kiện

26/09/2022

Cổ đông lớn VTL bán thành công gần 2 triệu cp

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UPCoM: HTM) thông báo đã bán thành công 1.94 triệu cp của CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL) vào ngày 19/09 theo hình thức thỏa thuận, tương ứng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại đây.

05/09/2022

HTM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/09/2022

HTM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

HTM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Ngọc Lâm

31/08/2022

HTM: Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Xuất Nhập khẩu An Phú không còn là cổ đông lớn

29/08/2022

HTM: Thay đổi nhân sự

17/08/2022

HTM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Ngọc Lâm

17/08/2022

HTM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Xuất Nhập khẩu An Phú

11/08/2022

HTM muốn thoái sạch vốn tại Vang Thăng Long

Với lý do cơ cấu danh mục đầu tư, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UPCoM: HTM) đăng ký bán hết gần 2 triệu cp của CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL) đang sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 09/08-07/09/2022.

04/08/2022

HTM: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý 2/ 2022

03/08/2022

HTM: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

HTM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

05/07/2022

HTM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương mại Ô tô Thành Công

04/07/2022

Aseansc gom vào gần 10 triệu cp HTM

CTCP Chứng khoán Asean (Aseansc) vừa mua thành công 9.7 triệu cp của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (Hapro, UPCoM: HTM) vào ngày 28/06.

01/07/2022

HTM: Công ty cổ phần Chứng khoán Asean - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 9,680,000 CP

30/06/2022

HTM: Công bố thông tin đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022

27/06/2022

Chứng khoán Asean muốn trở thành cổ đông lớn tại HTM

CTCP Chứng khoán Asean (OTC: SeASecurities) đăng ký mua 9.68 triệu cp của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (HAPRO, UPCoM: HTM) với mục đích đầu tư tài chính. Thời gian giao dịch dự kiến từ 28/06-27/07/2022.

27/06/2022

HTM: Công ty cổ phần Chứng khoán Asean - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 9,680,000 CP

12/05/2022

HTM: Thay đổi nhân sự

12/05/2022

HTM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022