Tin tức & sự kiện

06/02/2023

BCTC 4/2022 HTP - Lợi nhuận giảm 98,31% trong năm 2022.

01/02/2023

HTP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

01/02/2023

HTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

HTP: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

31/10/2022

HTP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

HTP: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

24/10/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Mai Lê Hồng Sương

21/10/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Mai Lê Hồng Sương

20/10/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Mai Lê Hồng Sương

18/10/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Mai Lê Hồng Sương

12/10/2022

HTP: VSD Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán HTP

11/10/2022

HTP: Giải trình CV 1742/SGDHN-QLNY

10/10/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Mai Lê Hồng Sương

06/10/2022

HTP: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

15/09/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Mỹ Tiên

14/09/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Mỹ Tiên

08/09/2022

Cổ đông lớn HTP bán gần 1.4 triệu cp

Bà Võ Mỹ Tiên - cổ đông lớn của CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát (HNX: HTP) đã bán gần 1.4 triệu cp trong phiên 31/08, để cơ cấu danh mục đầu tư.

07/09/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Mỹ Tiên

06/09/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Mỹ Tiên

31/08/2022

HTP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022