Tin tức & sự kiện

15/09/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Mỹ Tiên

14/09/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Mỹ Tiên

08/09/2022

Cổ đông lớn HTP bán gần 1.4 triệu cp

Bà Võ Mỹ Tiên - cổ đông lớn của CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát (HNX: HTP) đã bán gần 1.4 triệu cp trong phiên 31/08, để cơ cấu danh mục đầu tư.

07/09/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Mỹ Tiên

06/09/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Mỹ Tiên

31/08/2022

HTP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

HTP: GIẢI TRÌNH LNST BCTC BÁN NIÊN 2022 THAY ĐỔI HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ

31/08/2022

HTP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

23/08/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Mai Lê Hồng Sương

22/08/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Mỹ Tiên

19/08/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Mỹ Tiên

19/08/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Mỹ Tiên

17/08/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Mai Lê Hồng Sương

11/08/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Kim Hiếu

09/08/2022

HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Kim Hiếu

28/07/2022

HTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

HTP: CÔNG BỐ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2022

23/06/2022

HTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/06/2022

HTP: ĐIỀU LỆ CÔNG TY

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.