DNSE Detail Stock HTP
HTP

In SGK Hòa Phát

HNX: CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

02/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

02/03/2024

Tổng quan

CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát hoạt động trong lĩnh vực:

- In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, sản phẩm bao bì các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội
- Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở và các loại văn phòng phẩm
- Nhập khẩu vật tư thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất, kinh doanh
- Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in, vận tải hàng và khách theo hợp đồng, nhà đất, buôn bán sách
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của In SGK Hòa Phát

Giá hiện tại

39

0

0

-

0.05

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

29/02/2024

HTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTP của CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo về hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo về hoạt đồng giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2024;
+ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
          - Nội dung họp: + Kiện toàn Hội đồng quản trị, bao gồm: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
+ Thông qua điều chỉnh Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
+ Thông qua phương án hoán đổi cổ phần Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer mà Công ty đang sở hữu với Cổ phần Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt, qua đó trực tiếp sở hữu và đưa Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt trở thành công ty con trực tiếp;
          - Nội dung họp: + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm tại hnx.vn

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 HTP - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 1,34 tỷ đồng.

30/01/2024

Chủ đầu tư Dự án Venezia Beach bị xử phạt vì 'ém' thông tin trái phiếu

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Duy

Tổng giám đốc

Phạm Văn Huy

CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát hoạt động trong lĩnh vực:

- In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, sản phẩm bao bì các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội
- Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở và các loại văn phòng phẩm
- Nhập khẩu vật tư thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất, kinh doanh
- Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in, vận tải hàng và khách theo hợp đồng, nhà đất, buôn bán sách

Lịch sử phát triển:

- Tháng 04/1996: CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát, tiền thân là XN In sách giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập.

- Ngày 30/12/2003: Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát được cổ phần hóa.

- Ngày 12/01/2004: Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ là 9 tỷ đồng.

- Ngày 14/12/2006: Cổ phiếu của Công ty niêm yết trên sàn HNX.

- Tháng 06/2007: Tăng vốn điều lệ lên 12.6 tỷ đồng.

- Tháng 12/2010: Tăng vốn điều lệ lên 18.05 tỷ đồng.

- Ngày 02/10/2018: Đổi tên thành CTCP HTINVEST.

- Ngày 22/01/2020: Đổi tên thành Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.

- Ngày 21/01/2021: Tăng vốn điều lệ lên 918.05 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

4.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của HTP có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.2 năm)


Ban giám đốc

3.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của HTP có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.8 năm)

Cổ đông lớn