DNSE Detail Stock HTP
HTP

HTINVEST.,JSC

HNX: CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

04/02/2023

CẬP NHẬT

04/02/2023

Tổng quan

CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát hoạt động trong lĩnh vực:

- In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, sản phẩm bao bì các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội
- Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở và các loại văn phòng phẩm
- Nhập khẩu vật tư thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất, kinh doanh
- Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in, vận tải hàng và khách theo hợp đồng, nhà đất, buôn bán sách
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của HTINVEST.,JSC

Giá hiện tại

10

0

0

-

0.04

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Duy

Tổng giám đốc

Phạm Văn Huy

CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát hoạt động trong lĩnh vực:

- In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, sản phẩm bao bì các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội
- Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở và các loại văn phòng phẩm
- Nhập khẩu vật tư thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất, kinh doanh
- Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in, vận tải hàng và khách theo hợp đồng, nhà đất, buôn bán sách

Lịch sử phát triển:

- Tháng 04/1996: CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát, tiền thân là XN In sách giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập.

- Ngày 30/12/2003: Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát được cổ phần hóa. .

- Ngày 12/01/2004: Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. .

- Ngày 14/12/2006: Niêm yết trên sàn HNX. .

- Tháng 6/2007: Tăng vốn điều lệ lên 12.6 tỷ đồng. .

- Tháng 10/2010: Tăng vốn điều lệ lên 18 tỷ đồng.

- Ngày 02/10/2018: Đổi tên thành CTCP HTINVEST.

- Ngày 22/01/2020: Đổi tên thành Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát. .

- Ngày 21/01/2021: Tăng vốn điều lệ lên 918 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

6.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của HTP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.0 năm)


Ban giám đốc

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của HTP mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)

Cổ đông lớn