Tin tức & sự kiện

30/01/2023

HTV: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 HTV - Lợi nhuận tăng 3,71% trong 2022.

13/01/2023

HTV: Giải trình BCTC quý 04.2022

20/12/2022

HTV: Nghị quyết HĐQT số 142 chấp thuận hợp đồng với NCLQ

20/12/2022

HTV: Nghị quyết HĐQT số 140 chấp thuận hợp đồng với NCLQ

20/12/2022

HTV: Nghị quyết HĐQT số 138 chấp thuận hợp đồng với NCLQ

20/12/2022

HTV: Thông báo nghị quyết HĐQT số 134 chấp thuận hợp đồng với NCLQ

20/12/2022

HTV: Nghị quyết HĐQT số 136 chấp thuận hợp đồng với NCLQ

20/12/2022

HTV: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

20/12/2022

HTV: Nghị quyết HĐQT số 132 về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

19/10/2022

HTV: Giải trình biến động kết quả SXKD quý 03/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/10/2022

HTV: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

19/10/2022

HTV: BCTC quý 3 năm 2022

14/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Logistics Vicem (mã CK: HTV) như sau

06/10/2022

HTV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/09/2022

HTV: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021

25/07/2022

HTV: BCTC quý 2 năm 2022

25/07/2022

HTV: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

22/07/2022

HTV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

HTV: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ đối với Ông Phạm Bá Trung