Tin tức & sự kiện

23/07/2022

HTV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

HTV: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ

19/07/2022

HTV: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021

01/07/2022

HTV: Nghị quyết HĐQT số 90. 91. 92/2022 ngày 30/06/2022 về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người liên quan

24/06/2022

HTV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

23/06/2022

HTV: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT

23/06/2022

HTV: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/05/2022

HTV: Các Tờ trình đã được ĐHĐCĐTN 2022 thông qua

14/05/2022

HTV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

23/04/2022

HTV: Đính chính BCTC HN quý 1/2022

21/04/2022

HTV: Giải trình biến động KQKD quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/04/2022

HTV: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

08/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem (mã CK: HTV) như sau:

30/03/2022

HTV: Báo cáo thường niên năm 2021

25/03/2022

HTV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

23/03/2022

HTV: Nghị quyết HĐQT điều chỉnh Nghị quyết số 24 về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

22/03/2022

HTV: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

14/03/2022

HTV: Giải trình biến động KQKD năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020

24/02/2022

Một năm đầy “kỷ lục” của doanh nghiệp logistics

Bức tranh kinh doanh chung của nhóm doanh nghiệp ngành logistics trong năm qua là hai gam màu tương phản khi đại dịch gây gián đoạn chuỗi cung ứng.