Tin tức & sự kiện

03/02/2023

BCTC 4/2022 HU3 - Một năm đi lùi.

27/01/2023

HU3: Giải trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

18/01/2023

HU3: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

18/11/2022

HU3: Thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế

26/10/2022

HU3: Giải trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

19/10/2022

HU3: BCTC quý 3 năm 2022

09/09/2022

HU3: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC giữa niên độ 2022

19/08/2022

HU3: Nhắc nhở chậm báo cáo ký kết hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022

19/08/2022

HU3: Nhắc nhở chậm báo cáo ký kết hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022

18/08/2022

HU3: Lưu ý Công ty về khả năng hủy niêm yết

16/08/2022

HU3: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

15/08/2022

HU3: Giải trình chênh lệch LNST BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

12/08/2022

HU3: BCTC quý 2 năm 2022

29/07/2022

HU3: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

29/07/2022

HU3: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

HU3: Giải trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

22/07/2022

HU3: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ (kèm quy trình)

20/07/2022

HU3: BCTC quý 2 năm 2022

05/07/2022

HU3: Thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý về thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

05/07/2022

HU3: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán nội bộ