Tin tức & sự kiện

27/09/2022

HU4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/09/2022

HU4: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021

06/09/2022

HU4: Thay đổi nhân sự

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

22/08/2022

HU4: Giải trình Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022

19/08/2022

HU4: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/06/2022

HU4: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

HU4: Nguyễn Đức Mạnh - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

28/06/2022

HU4: Nguyễn Thị Hoa - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

06/06/2022

HU4: Công bố thông tin về nộp bổ sung tiền sử dụng đất Phân kỳ 1 Dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ Sông Đơ, Tp Sâm Sơn, Thanh Hóa

30/05/2022

HU4: Nguyễn Thị Hoa - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã mua 53,000 CP

11/05/2022

HU4: Thay đổi nhân sự

11/05/2022

HU4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

HU4: Lê Quốc Khánh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

27/04/2022

HU4: Nguyễn Thị Hoa - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

26/04/2022

HU4: Báo cáo tài chính quý 1/2022

14/04/2022

HU4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

HU4: Thay đổi nhân sự

08/04/2022

HU4: Giải trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HU4 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể bằng văn bản
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa
          - Nội dung họp: + Theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.