Tin tức & sự kiện

14/11/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 300 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 300 đồng/CP

13/11/2023

Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 13 đến 17/11

11/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 13 - 17/11

06/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/11

06/10/2023

IBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/09/2023

IBD: Báo cáo thường niên 2022

15/09/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Nhóm dầu khí khởi sắc, bất động sản bị chốt lời

08/09/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IBD của CTCP In Tổng hợp Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 21/10/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
          - Nội dung họp: Thông qua các Tờ trình, báo cáo liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

07/09/2023

IBD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/09/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

05/09/2023

IBD: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu IBD trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/09/2023

IBD: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu IBD

31/08/2023

IBD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

29/08/2023

IBD: Báo cáo tài chính năm 2022

20/07/2023

IBD: Giải trình về việc bị đưa vào diện cảnh báo

12/07/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch

12/07/2023

IBD: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu IBD trên hệ thống giao dịch UPCoM

12/07/2023

IBD: Quyết định về việc duy trì diện cảnh báo với cổ phiếu IBD

06/07/2023

Phản ứng của chứng khoán Mỹ sau tuyên bố chính sách tiền tệ mới nhất của Fed

04/07/2023

IBD: Nguyễn Hoàng Thắng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 100,000 CP