Tin tức & sự kiện

19/09/2022

IBD: Thay đổi nhân sự

29/08/2022

IBD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/08/2022

IBD: Nguyễn Trần Xuân Lan - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP

19/08/2022

IBD: Trần Thị Hương Xuân - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

10/08/2022

IBD: Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 11,500 CP

27/07/2022

IBD: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương được bầu đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT thay Bà Trần Thị Xuân Hương

19/07/2022

IBD: Lê Thị Đào - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 5,300 CP

19/07/2022

IBD: Lê Thị Hồng Thu - Thành viên BKS - đã mua 3,500 CP

13/07/2022

IBD: Lê Thị Hồng Thu - Thành viên BKS - đăng ký mua 3,500 CP

13/07/2022

IBD: Lê Thị Đào - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 5,300 CP

07/07/2022

IBD: Nguyễn Trần Xuân Lan - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 282,080 CP

07/07/2022

IBD: Trần Thị Hương Xuân - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 282,080 CP

07/07/2022

IBD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

IBD: Thay đổi nhân sự

03/06/2022

IBD: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị

16/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 764 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IBD của CTCP In Tổng hợp Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7,64%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 764 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP In Tổng hợp Bình Dương, Số 1 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

10/05/2022

IBD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2022

IBD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

05/05/2022

IBD: Nguyễn Văn Hùng - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 1,500 CP

05/05/2022

IBD: Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 10,300 CP