DNSE Detail Stock IBD

UPCOM: CTCP In Tổng hợp Bình Dương

In thương mại

logo

IBD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

94.50 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

10.19 tỷ

Doanh thu

84.24 tỷ

17.08%

1,131.75

0

-0.11

0%

10.24%

9.31%

20.78%

0%

20%

6.19%

6.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương

29%

Hách Thanh Toàn

19.79%

Nguyễn Tuấn Anh

18.5%

Nguyễn Thị Như Hoa

15.32%

Khác

17.39%

Tin tức & Sự kiện