Tin tức & sự kiện

06/10/2023

ICC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,980 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICC của CTCP Xây dựng Công Nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 19,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.980 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp. Địa chỉ: Số 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 16/10/2023, xuất trình Căn cước công dân và Sổ sở hữu cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

15/09/2023

ICC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/09/2023

ICC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

12/09/2023

Trước thềm thực hiện quyền mua 3,5 cổ phiếu phát hành riêng lẻ, Tổng giám đốc Yeah1 (YEG) Đào Phúc Trí muốn thoái toàn bộ vốn

26/08/2023

Yeah1 (YEG) chuẩn bị chào bán 45 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 15 nhà đầu tư

03/08/2023

ICC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/06/2023

ICC: Thay đổi nhân sự

09/05/2023

Chủ tịch và Tổng giám đốc sẽ tham gia mua trong đợt phát hành riêng lẻ 45 triệu cổ phiếu Yeah1 (YEG)

08/05/2023

ICC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

ICC: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

ICC: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

BCTC 2022 ICC - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 19,01% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

05/04/2023

ICC: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2022

30/03/2023

ICC: Báo cáo tài chính năm 2022

13/03/2023

ICC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

Yeah1 chào bán 45 triệu cổ phiếu riêng lẻ để huy động tối đa 450 tỷ đồng

30/01/2023

ICC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/12/2022

ICC: Bổ nhiệm Ông Trần Quang Hiển giữ chức vụ Giám Đốc và người đại diện theo pháp luật thay thế cho Ông Nguyễn Minh Tân

23/10/2022

Tuần 24-28/10: Có doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt hơn 53%

Trong tuần từ 24-28/10/2022, có 11 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt. Trong đó tỷ lệ cao nhất là 53.4%.