Tin tức & sự kiện

28/01/2023

BCTC 4/2022 ITQ - Một năm đi lùi.

19/01/2023

ITQ: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

ITQ: Báo cáo tài chính quý 4/2022

07/11/2022

ITQ: Phạm Quang Trung - Tổng giám đốc đã mua 10,000 CP

24/10/2022

ITQ: Báo cáo tài chính quý 3/2022

15/08/2022

ITQ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

ITQ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

13/07/2022

IR Awards 2022: Mở Bình chọn IR từ ngày 20/07

Chỉ còn gần một tuần nữa, Chương trình IR Awards 2022 sẽ chính thức bước vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022 với sự cạnh tranh khốc liệt giữa Top 15 doanh nghiệp dẫn đầu tại các nhóm vốn hóa.

11/07/2022

IR Awards 2022: Công bố 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc vào vòng bình chọn IR

Ngày 11/07/2022, Chương trình IR Awards 2022 công bố danh sách 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022.

08/07/2022

ITQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

ITQ: ITQ - Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

27/04/2022

ITQ: Lê Quyết Tiến - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

22/04/2022

ITQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

ITQ: Báo cáo tài chính quý 1/2022

07/04/2022

ITQ: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

ITQ: Ngày 13/02/2023, ngày giao dịch đầu tiên 8,000,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

01/04/2022

ITQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

ITQ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/03/2022

ITQ: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 8,000,000 cổ phiếu