Tin tức & sự kiện

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 ITQ - Lợi nhuận quý 4 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,57 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 ITQ - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,15 tỷ đồng.

16/08/2023

ITQ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

07/08/2023

ITQ: Phạm Quang Trung - Tổng Giám đốc - đã bán 10,000 CP

28/07/2023

ITQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

ITQ: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 ITQ - Lợi nhuận Quý 2 gấp 6 lần so với cùng kỳ, đạt 0,6 tỷ đồng.

06/07/2023

ITQ: Phạm Quang Trung - Tổng Giám đốc - đăng ký bán 10,000 CP

05/07/2023

ITQ: ITQ ký hợp đồng dịch vụ với Công Ty Kiểm Toán Nhân Tâm Việt

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

06/06/2023

Chứng khoán tăng mạnh trong ngày Big Sale

03/06/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Dòng bất động sản vẫn nóng

01/06/2023

Sau bất động sản, nhà đầu tư hướng tới mua thăm dò cổ phiếu ngân hàng

30/05/2023

Cổ phiếu LDG bị xả mạnh sau tin tiêu cực

11/05/2023

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 11/5: Tiền đầu cơ vẫn tìm kiếm cơ hội ở các mã nhỏ

08/05/2023

BCTC 1/2023 ITQ - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,51 tỷ đồng tăng 84,56% so với cùng kỳ.

25/04/2023

ITQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/04/2023

ITQ: Báo cáo tài chính quý 1/2023