DNSE Detail Stock ITQ

HNX: CTCP Tập đoàn Thiên Quang

Sản phẩm kim loại khác

logo

ITQ

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

92.35 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.78 tỷ

Doanh thu

557 tỷ

4.20%

55.86

0

1.26

-32.10%

0.54%

0.35%

5.01%

33.79%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Văn Quảng

8.75%

Phạm Thị Tươi

1.48%

Nguyễn Thị Bích Hạnh

1.42%

Khác

88.35%

Tin tức & Sự kiện