Tin tức & sự kiện

08/11/2022

JOS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

JOS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/08/2022

JOS: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/08/2022

JOS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

17/08/2022

Doanh nghiệp thủy sản bội thu trong quý 2

Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản ghi nhận nhiều kỷ lục về doanh số, xuất khẩu, tăng trưởng, tiêu thụ… Kết quả tích cực này được thể hiện phần nào trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán.

29/07/2022

JOS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

08/07/2022

Duy trì hạn chế giao dịch đối với MCI và JOS

Ngày 08/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO (UPCoM: MCI) và CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải (UPCoM: JOS).

08/07/2022

JOS: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

06/06/2022

JOS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

JOS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

27/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu JOS của CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty – Địa chỉ: Số 09 Cao Thắng, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
          - Nội dung họp: Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát và các Tờ trình liên quan đến hoạt đông của Công ty.

14/04/2022

JOS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

JOS: Báo cáo tài chính năm 2021

28/01/2022

JOS: Báo cáo tài chính quý 4/2021

14/01/2022

JOS: Thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản

04/11/2021

JOS: Báo cáo tài chính quý 3/2021

09/09/2021

Lợi nhuận bán niên 2021 của doanh nghiệp ‘bay màu’ sau soát xét

Những tác động từ làn sóng Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu ‘nguội lại’ khi biến thể Delta xuất hiện và càn phá khiến các doanh nghiệp điêu đứng trong nửa đầu năm 2021. Không chỉ vậy, nỗi buồn đó còn nhân lên khi loạt doanh nghiệp báo lãi ròng sau soát xét “bay màu” so với báo cáo tự lập. 

19/08/2021

JOS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

01/08/2021

JOS: Báo cáo tài chính quý 2/2021

28/07/2021

JOS: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ý giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021