Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 JOS - Doanh nghiệp lỗ 33,79 tỷ đồng.

20/11/2023

Cổ phiếu hồi phục mạnh, chủ tịch nhanh tay bán triệu cổ phiếu

20/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/11

17/11/2023

Chủ tịch 1 công ty thủy sản đăng ký bán gần 25% vốn với giá "trà đá"

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 JOS - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 15,5 tỷ đồng

16/08/2023

JOS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

21/07/2023

JOS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 JOS - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 13,92 tỷ đồng

03/07/2023

JOS: Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/06/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu JOS của CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty – Địa chỉ: Số 09 Cao Thắng, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của HĐQT; Ban Giám Đốc; Ban kiểm soát và các Tờ trình liên quan đến hoạt động của Công ty

06/06/2023

JOS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 JOS ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 1,99 tỷ đồng quý I.

04/05/2023

JOS: Thông báo về ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2022 của JOS

21/04/2023

JOS: Báo cáo tài chính quý 1/2023

07/04/2023

JOS: Giải trình về việc lý do chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo

28/03/2023

BCTC 2022 JOS - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 42 tỷ đồng.

24/03/2023

JOS: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu JOS trên hệ thống giao dịch UPCoM

24/03/2023

JOS: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

24/03/2023

JOS: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

22/03/2023

JOS: Báo cáo tài chính năm 2022