Tin tức & sự kiện

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 KHW - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 20,89% so với cùng kỳ, lãi 9,77 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 KHW - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 56,46% so với cùng kỳ, lãi 22,86 tỷ đồng.

24/08/2023

KHW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2023

KHW: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

11/08/2023

KHW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

04/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,050 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHW của CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/08/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ thẻ Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

03/08/2023

KHW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/07/2023

KHW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2023

KHW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

BCTC Quý 2/2023 KHW - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 59,68% so với cùng kỳ, lãi 17,14 tỷ đồng.

18/07/2023

KHW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

26/06/2023

KHW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2023

KHW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

KHW: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

21/04/2023

KHW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 1/2023 KHW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 11,68 tỷ đồng tăng 126,55% so với cùng kỳ.

17/04/2023

KHW: Báo cáo tài chính quý 1/2023

28/03/2023

KHW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2023

KHW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/03/2023

KHW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023