Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 KMT - Lợi nhuận tăng 1,6% trong 2022.

18/01/2023

KMT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

KMT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

04/01/2023

KMT: Thay đổi nhân sự

07/12/2022

KMT: Thay đổi nhân sự

01/11/2022

KMT: Bổ nhiệm Ông Huỳnh Ngọc Tuấn đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

20/10/2022

KMT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

06/10/2022

KMT: Tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tối đa

15/08/2022

KMT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

KMT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

KMT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KMT của CTCP Kim khí Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại 69 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

21/06/2022

KMT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

16/06/2022

KMT: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022

16/06/2022

KMT: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

15/06/2022

KMT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

07/05/2022

KMT: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Xí nghiệp Kinh doanh Vật tư - Công ty CP Kim Khí Miền Trung

29/04/2022

KMT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/04/2022

KMT: Báo cáo tài chính quý 1/2022