Tin tức & sự kiện

02/02/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 2/2

29/01/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/1

23/01/2024

Kim khí Miền Trung: Doanh thu khủng 1.300 tỷ, lãi nhỏ nhoi hơn 3 tỷ đồng

23/01/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 23/1

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 KMT - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, đạt 2,56 tỷ đồng.

16/08/2023

KMT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

KMT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

KMT: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Kim khí Miền Trung tại Thành phố Hồ Chí Minh

19/07/2023

Cập nhật lợi nhuận quý 2/2023: Dù hưởng lợi nhờ nắng nóng kỷ lục, nhóm nhiệt điện than vẫn báo lãi giảm mạnh

18/07/2023

BCTC Quý 2/2023 KMT - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,86 tỷ đồng, giảm 86,6% so với cùng kỳ.

18/07/2023

KMT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

04/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 800 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 800 đồng/CP

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

15/06/2023

KMT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/06/2023

KMT: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC Năm 2023

07/06/2023

KMT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt