Tin tức & sự kiện

15/08/2022

KMT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

KMT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

KMT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KMT của CTCP Kim khí Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại 69 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

22/06/2022

KMT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

KMT: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

15/06/2022

KMT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

07/05/2022

KMT: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Xí nghiệp Kinh doanh Vật tư - Công ty CP Kim Khí Miền Trung

29/04/2022

KMT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/04/2022

KMT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

KMT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/03/2022

KMT: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

KMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KMT của CTCP Kim khí Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 07/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 69 Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2021;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

08/03/2022

KMT: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Kim Khí Miền Trung tại tỉnh Gia Lai

02/03/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KMT của CTCP Kim khí Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/03/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại 69 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 23/03/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

01/03/2022

Năm vô tiền khoáng hậu của ngành thép

Với giá thép và sản lượng tiêu thụ tăng đột biến trong năm 2021, không khó hiểu khi phần lớn doanh nghiệp ngành này chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc.

25/02/2022

KMT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/02/2022

KMT: Đính chính về điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020