Tin tức & sự kiện

30/01/2023

KOS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

KOS: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

04/01/2023

KOS: Thông báo thay đổi NCLQ NNB của ông Nguyễn Việt Cường, bà Nguyễn Thị Hằng

30/12/2022

KOS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Thị Thu Hà

27/12/2022

KOS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Việt Thung

26/12/2022

KOS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Quốc Việt

26/12/2022

KOS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Việt Cường

21/12/2022

KOS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NNB - Hà Sỹ Dinh, Nguyễn Đức Diệp

21/12/2022

KOS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Thu Hà

20/12/2022

KOS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB - Nguyễn Việt Thung

15/12/2022

KOS: Thông báo thay đổi người ủy quyền CBTT

13/12/2022

KOS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đỗ Quốc Việt, Hà Sỹ Sinh, Nguyễn Đức Diệp

07/12/2022

KOS: CBTT điều chỉnh loại Chứng khoán

02/12/2022

Giao dịch bổ sung - 51,450,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần KOSY (mã CK: KOS) như sau:

14/11/2022

Doanh nghiệp bất động sản nhà ở ảm đạm sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2022, ngành bất động sản liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến dòng tiền. Trong bối cảnh chung của ngành không thuận lợi, các doanh nghiệp phát triển bất động sản dân dụng cũng chịu không ít ảnh hưởng, dẫn đến kết quả kinh doanh kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

31/10/2022

KOS: Giải trình KQKD riêng quý 03/2022

31/10/2022

KOS: Bổ sung giải trình KQKD hợp nhất quý 03/2022

31/10/2022

KOS: BCTC quý 3 năm 2022

31/10/2022

KOS: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

28/10/2022

KOS: Giải trình kết quả kinh doanh riêng Q3/2022