Tin tức & sự kiện

30/08/2022

KSB: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 1 năm 2022

30/08/2022

KSB: Báo cáo định kỳ tình hình tài chính kỳ 1 năm 2022

30/08/2022

KSB: Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng vốn trái phiếu kỳ 1 năm 2022

29/08/2022

KSB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế HN 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

30/07/2022

KSB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

KSB: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của KSB

01/07/2022

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 01/07: Test trở lại vùng 1,150-1,200 điểm

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 01/07/2022, VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Falling Window và tiếp tục đà giảm mạnh cho thấy tâm lý nhà đầu tư rất bi quan.

25/06/2022

KSB: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

20/06/2022

DRH hoàn tất nâng tỷ lệ tại KSB lên gần 30%

Sau khoảng thời gian từ 19/05-16/06, CTCP DRH Holdings (HOSE: DRH) đã mua vào thành công 3.7 triệu cp của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB), qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại đây từ 25.03% lên 29.88% (gần 22.8 triệu cp).

17/06/2022

KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần DRH Holdings

13/06/2022

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 13/06: Falling Window xuất hiện

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 13/06/2022, VN-Index hình thành mẫu hình nến Falling Window và điều chỉnh rất mạnh.

13/06/2022

KSB: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

13/06/2022

KSB: Quy chế hoạt động của HĐQT

13/06/2022

KSB: Điều lệ công ty ban hành tháng 5/2022

06/06/2022

Giao dịch bổ sung - 2,500,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương như sau:


31/05/2022

KSB: Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT và Nghị quyết HĐQT

31/05/2022

KSB: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

30/05/2022

KSB: Thông báo bổ nhiệm nhân sự công ty

30/05/2022

KSB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022