Tin tức & sự kiện

19/12/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 340 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTL của CTCP Kim khí Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 340 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long, địa chỉ: Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/12/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật cùng sổ cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

14/12/2022

KTL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/10/2022

KTL: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

11/08/2022

KTL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

KTL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

KTL: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

05/07/2022

SHS nâng sở hữu tại KTL lên hơn 14%

Ngày 27/06/2022, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) đã mua hơn 1.8 triệu cp KTL của CTCP Kim Khí Thăng Long (UPCoM: KTL) nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

04/07/2022

KTL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

30/06/2022

KTL: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

28/06/2022

KTL: Quyết định Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

28/06/2022

Tự doanh 27/06: Mua ròng mã cổ phiếu "lạ" KTL

Phiên 27/06, khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng hơn 65 tỷ đồng, tập trung ở GAS, VCB, MWG. Ở chiều mua, mã được mua ròng mạnh nhất là KTL của CTCP Kim khí Thăng Long với giá trị mua ròng 36 tỷ đồng. Một cổ phiếu không mấy tiếng tăm được giao dịch trên sàn UPCoM. Giao dịch này được thực hiện theo hình thức thỏa thuận. 

22/06/2022

KTL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/06/2022

KTL: Công bố thông tin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Hưng Yên

17/06/2022

KTL: CBTT giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Hưng Yên

31/05/2022

KTL: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/05/2022

KTL: Thông báo mời họp và công bố thông tin tài liệu họp đại hội đồng cổ đông

18/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTL của CTCP Kim khí Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long, phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo qui định

17/05/2022

KTL: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

05/05/2022

KTL: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

KTL: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022