Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 KTL - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 4,41 tỷ đồng, giảm 18,99% so với cùng kỳ.

14/12/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 550 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 550 đồng/CP

09/12/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 12-15/12

05/12/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 KTL - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 31,2 tỷ đồng

12/10/2023

KTL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/08/2023

KTL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 KTL - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 15,98% so với cùng kỳ, lãi 40,23 tỷ đồng.

21/07/2023

KTL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

KTL: Báo cáo tài chính quý 2/ 2023

29/06/2023

KTL: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

28/06/2023

KTL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/06/2023

KTL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/05/2023

KTL: Giải trình kết quả kinh doanh Báo cáo tài chính Quý 1/2023

12/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTL của CTCP Kim khí Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long, phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định

09/05/2023

KTL: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 KTL ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 4,39 tỷ đồng quý I.

26/04/2023

KTL: Đính chính báo cáo tài chính quý 1/2023

25/04/2023

KTL: Nghị quyết HĐQT

21/04/2023

KTL: Báo cáo tài chính quý 1/ 2023