Tin tức & sự kiện

22/01/2023

Lão bà Kỷ Mão lớn tuổi nhất sàn chứng Việt: DN cán đích lợi nhuận ngay quý đầu niên độ, trả cổ tức cả trăm tỷ, EPS top đầu, cổ phiếu trụ vững trong CLB "giá 3 chữ số"

Trong danh sách các lão gia trên thương trường, người ta nhắc tới bà Trần Thị Thái như một nữ doanh nhân lão làng trong ngành mía đường. Trong đó Mía đường Sơn La là được chú ý nhất khi còn có cả những người trong gia đình bà Thái nắm quyền lớn. Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hồi tháng 9, SLS đã thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 2022-2023 với chỉ tiêu doanh thu đạt xấp xỉ 1.111 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với niên độ trước.

16/01/2023

KTS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/12/2022

KTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/11/2022

Quý 1 khởi sắc, doanh nghiệp đường có cân nhắc lại kế hoạch kinh doanh thận trọng?

Diễn biến tích cực của thị trường cùng với hiệu quả từ các chính sách đã giúp một số doanh nghiệp mía đường gặt hái nhiều kết quả có lợi. Dự báo, sản lượng đường niên vụ 2022-2023 sẽ tiếp tục tăng do sự khởi sắc trở lại trong sản xuất mía đường.

21/10/2022

KTS: Báo cáo tài chính quý 1/2023

04/10/2022

KTS: Báo cáo thường niên 2022

27/09/2022

KTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/09/2022

KTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/09/2022

KTS: Báo cáo tài chính năm 2022

09/09/2022

KTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/08/2022

Đến lúc doanh nghiệp mía đường nếm lại “vị ngọt”?

Hơn một năm kể từ ngày Bộ Công Thương áp thuế với đường nhập khẩu (6/2021), kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngành đường trong niên vụ 2021-2022 đã khởi sắc trở lại. Chuỗi ngày khó khăn của ngành đường đang dần lùi xa để vị ngọt thế chỗ?

22/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTS của CTCP Đường KonTum như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 09/2022 (Thời gian cụ thể TCPH sẽ có thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Đường Kon Tum, Km2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
          - Nội dung họp: + Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (Từ 01/07/2021 đến 30/06/2022), kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023);
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021-2022 và Định hướng hoạt động năm 2022-2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021-2022 và Chương trình hoạt động năm 2022-2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021-2022 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2021-2022;
+ Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023;
+ Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022-2023;
+ Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022-2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
+ Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
+ Một số nội dung khác.

22/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTS của CTCP Đường KonTum như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 09/2022 (Thời gian cụ thể TCPH sẽ có thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Đường Kon Tum, Km2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
          - Nội dung họp: + Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (Từ 01/07/2021 đến 30/06/2022), kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023);
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021-2022 và Định hướng hoạt động năm 2022-2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021-2022 và Chương trình hoạt động năm 2022-2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021-2022 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2021-2022;
+ Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023;
+ Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022-2023;
+ Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022-2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
+ Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
+ Một số nội dung khác.

10/08/2022

KTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/08/2022

KTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

KTS: KTS Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/07/2022

KTS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

14/07/2022

KTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

KTS: Bà Đặng Thị Thu Hằng là người được ủy quyền công bố thông tin

21/06/2022

KTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị