DNSE Detail Stock KTS
KTS

KTS

HNX: CTCP Đường Kon Tum

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

24/09/2022

CẬP NHẬT

24/09/2022

Tổng quan

CTCP Đường Kon Tum hoạt động trong lĩnh vực:

- Trồng cây mía
- Sản xuất đường
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của KTS

EPS

1,591

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0.67

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

0.21%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

20/09/2022

KTS: Báo cáo tài chính năm 2022

09/09/2022

KTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/08/2022

Đến lúc doanh nghiệp mía đường nếm lại “vị ngọt”?

Hơn một năm kể từ ngày Bộ Công Thương áp thuế với đường nhập khẩu (6/2021), kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngành đường trong niên vụ 2021-2022 đã khởi sắc trở lại. Chuỗi ngày khó khăn của ngành đường đang dần lùi xa để vị ngọt thế chỗ?

22/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTS của CTCP Đường KonTum như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 09/2022 (Thời gian cụ thể TCPH sẽ có thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Đường Kon Tum, Km2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
          - Nội dung họp: + Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (Từ 01/07/2021 đến 30/06/2022), kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023);
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021-2022 và Định hướng hoạt động năm 2022-2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021-2022 và Chương trình hoạt động năm 2022-2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021-2022 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2021-2022;
+ Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023;
+ Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022-2023;
+ Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022-2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
+ Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
+ Một số nội dung khác.

22/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTS của CTCP Đường KonTum như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 09/2022 (Thời gian cụ thể TCPH sẽ có thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Đường Kon Tum, Km2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
          - Nội dung họp: + Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (Từ 01/07/2021 đến 30/06/2022), kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023);
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021-2022 và Định hướng hoạt động năm 2022-2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021-2022 và Chương trình hoạt động năm 2022-2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021-2022 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2021-2022;
+ Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023;
+ Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022-2023;
+ Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022-2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
+ Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
+ Một số nội dung khác.

10/08/2022

KTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đặng Việt Anh

Tổng giám đốc

Đặng Thị Thu Hằng

CTCP Đường Kon Tum hoạt động trong lĩnh vực:

- Trồng cây mía
- Sản xuất đường
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là CT Mía đường Kon Tum, thành lập từ năm 1995
- Sau 5 năm hoạt động, CT Mía đường Kon Tum làm ăn không có hiệu quả nên được chuyển thành Nhà máy đường Kon Tum
- Cuối năm 2006, chuyển thành CT đường Kon Tum
- Ngày 01/07/2008, CT Mía đường Kon Tum chuyển đổi thành CTCP.
- Năm 2010: Chính thức niêm yết 3 triệu cổ phiếu trên HNX với mã chứng khoán là KTS

Thành viên Hội đồng quản trị

6.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của KTS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.7 năm)


Ban giám đốc

9.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của KTS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 9.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 26.88% công ty.