Tin tức & sự kiện

18/01/2023

L10: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

19/10/2022

L10: BCTC quý 3 năm 2022

29/09/2022

L10: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức Giám Đốc chi nhanh thay thế cho Ông Ngô Văn Thiêm

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

04/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã CK: L10) như sau:

02/08/2022

L10: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

L10: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

L10: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

20/07/2022

L10: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

20/07/2022

L10: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

19/07/2022

L10: BCTC quý 2 năm 2022

12/07/2022

L10: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

11/07/2022

L10: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

07/07/2022

L10: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

28/06/2022

L10: Nghị quyết HĐQT về việc giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc tạm thời

27/06/2022

L10: Ông Đặng Văn Long thôi giữ chức Tổng Giám Đốc, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT - Bổ nhiệm Ông Vũ Công Trang giữ chức Trưởng BKS

27/06/2022

L10: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và BKS

27/06/2022

L10: Điều lệ tổ chức và hoạt động

27/06/2022

L10: Quy chế quản trị nội bộ công ty

27/06/2022

L10: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022