Tin tức & sự kiện

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

04/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã CK: L10) như sau:

28/07/2022

L10: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

L10: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

21/07/2022

L10: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

21/07/2022

L10: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

13/07/2022

L10: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

11/07/2022

L10: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

08/07/2022

L10: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

29/06/2022

L10: Nghị quyết HĐQT về việc giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc tạm thời

28/06/2022

L10: Thông báo thay đổi Thành viên HĐQT và BKS

28/06/2022

L10: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

27/06/2022

L10: Điều lệ tổ chức và hoạt động

27/06/2022

L10: Quy chế quản trị nội bộ công ty

27/06/2022

L10: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

L10: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.Hà Nội

15/06/2022

L10: Thông báo về danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

01/06/2022

L10: Thông báo họp và Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

01/06/2022

L10: Thông báo thay đổi nhân sự BKS