Tin tức & sự kiện

31/01/2023

L18: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

31/01/2023

L18: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

L18: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/01/2023

L18: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/01/2023

L18: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/01/2023

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L18 của CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 20/02/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18, số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 20/02/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân khi đến nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

11/01/2023

L18: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/01/2023

L18: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/01/2023

L18 cùng liên danh đầu tư hai dự án hơn 1,360 tỷ đồng ở Hải Dương và Vĩnh Phúc

HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 (Licogi 18, HNX:L18) phê duyệt đầu tư hai dự án tại tỉnh Hải Dương và Vĩnh Phúc với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến hơn 1,360 tỷ đồng. Cả 2 dự án đều là xây dựng nhà ở, thuộc nhóm B.

06/01/2023

L18: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây thô hoàn thiện mặt ngoài Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn.

06/01/2023

L18: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cứ nông thôn mới xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

06/01/2023

L18: Quyết định ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

04/01/2023

L18: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/01/2023

L18: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ tức năm 2021

03/01/2023

L18: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

23/12/2022

L18: Bản án của tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

15/12/2022

L18: Bản án của tóa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

12/12/2022

Licogi 18 điều chỉnh giảm 20% mục tiêu lợi nhuận 2022, dừng phương án trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu

CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 (Licogi 18, HNX: L18) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, dự kiến tổ chức ngày 30/12.

08/12/2022

L18: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/12/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L18 của CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Trong tháng 12/2022. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo cho cổ đông trong Thư mời tham dự Đại hội
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm chính thức sẽ được thông báo cho cổ đông trong Thư mời tham dự Đại hội.
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.