Tin tức & sự kiện

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

29/08/2022

L18: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

L18: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

15/07/2022

L18: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

20/05/2022

L18: Hợp đồng kiểm toán năm 2022

18/05/2022

L18: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2022

L18: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2022

L18: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

05/05/2022

L18: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/05/2022

L18: Đặng Văn Giang - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

05/05/2022

L18: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/04/2022

L18: Bùi Văn Tiến - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

05/04/2022

L18: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

L18: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/03/2022

L18: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/03/2022

L18: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

26/03/2022

L18: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

L18: Đặng Văn Giang - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 139,000 CP

18/03/2022

L18: Bùi Văn Tiến - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 150,000 CP