Tin tức & sự kiện

29/11/2023

Doanh nghiệp bị hủy niêm yết cổ phiếu và lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư

06/07/2023

L35: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/06/2023

L35: Ngô Minh Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

12/06/2023

L35: Ngô Quốc Thịnh - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

29/05/2023

Loạt lãnh đạo Indochine Imex bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu

25/05/2023

Bất ngờ danh tính doanh nghiệp ngoại mua 25% cổ phần STG

25/05/2023

Hàng loạt cổ phiếu bị hủy niêm yết giao dịch trở lại trên sàn UpCom

25/05/2023

Giao dịch lần đầu - 3,265,155 CP

25/05/2023

Giao dịch trở lại UPCoM

25/05/2023

Nhiều cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc về sàn UPCoM giao dịch

Trong 2 ngày 30-31/05, một loạt cổ phiếu sẽ lên sàn UPCoM, bao gồm nhiều cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc trước đó.

24/05/2023

HNX: Ngày 31/05/2023, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama (L35)

24/05/2023

HNX: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama (L35)

08/05/2023

L35: Ngô Minh Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 141,800 CP

08/05/2023

L35: Ngô Quốc Thịnh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 326,600 CP

30/04/2023

Cổ phiếu 2 doanh nghiệp rời sàn, Sabeco muốn tăng sở hữu ở công ty con

28/04/2023

L35: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

Cổ phiếu Louis Land, Vang Thăng Long, Lilama 7... bị hủy niêm yết trên sàn HNX

27/04/2023

Hủy niêm yết cổ phiếu

26/04/2023

HNX hủy niêm yết bắt buộc với 2 cổ phiếu L35, LM7

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 24/04 thông báo quyết định hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu L35 của CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama và cổ phiếu LM7 của CTCP Lilama 7.

25/04/2023

L35 và LM7 cùng bị huỷ niêm yết vào ngày 19/5 tới