Tin tức & sự kiện

17/01/2024

BCTC Quý 4/2023 L40 - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 0,29 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 L40 - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 0,75 tỷ đồng

17/08/2023

L40: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

14/08/2023

L40: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2023

L40: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

BCTC Quý 2/2023 L40 - Lợi nhuận Quý 2 gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 0,69 tỷ đồng.

13/07/2023

L40: Báo cáo tài chính quý 2/2023

10/07/2023

Quý 3/2023, 72 mã bị cắt margin trên HNX

06/07/2023

72 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 3/2023, bao gồm APS, ART, KLF, PTI, TVC,...

30/06/2023

L40: Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023

29/06/2023

L40: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2023

L40: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

BCTC 1/2023 L40 - Lợi nhuận quý I lai 0,48 tỷ đồng tăng 62,86% so với cùng kỳ.

05/05/2023

L40: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/04/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/4

27/04/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/4

27/04/2023

L40: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2023

L40: Báo cáo tài chính quý 1/2023

17/04/2023

L40: Báo cáo thường niên 2022