Tin tức & sự kiện

01/02/2023

L40: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 L40 - Công ty đã phục hồi trong năm 2022.

18/01/2023

L40: Báo cáo tài chính quý 4/2022

15/11/2022

L40: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2022

L40: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/10/2022

L40: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/10/2022

L40: Quyết định xử phạt về thuế

25/08/2022

L40: Đơn xin nghỉ việc Kế toán trưởng của Bà Trần Thị Hoa

24/08/2022

L40: Ông Nguyễn Thành Trung là người được ủy quyền công bố thông tin

24/08/2022

L40: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Trung đảm nhận quyền Kế Toán Trưởng thay thế cho Bà Trần Thị Hoa từ 01/09/2022

18/08/2022

L40: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/08/2022

L40: Nghị quyết hội đồng quản trị về phiên họp hội đồng quản trị thường kỳ quý 3/2022

01/08/2022

L40: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

L40: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

L40: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022

07/07/2022

L40: CBTT ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

24/06/2022

L40: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

31/05/2022

L40: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

17/05/2022

L40: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Bảng cung cấp thông tin về người liên quan của người nội bộ