DNSE Detail Stock L40

HNX: CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40

Xây dựng công trình khác

logo

L40

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

84.06 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.27 tỷ

Doanh thu

158 tỷ

24.05%

634.76

0

-0.21

445.78%

3.43%

1.49%

5.19%

0%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

51.33%

Bùi Trung Thu

22.78%

Nguyễn Văn Sơn

5.05%

Lê Đình Hiển

3.29%

Khác

17.55%

Tin tức & Sự kiện