Tin tức & sự kiện

30/01/2023

LAF: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 LAF - Lợi nhuận giảm 34,09% trong 2022.

16/01/2023

LAF: Giải trình biến động LNST quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

16/01/2023

LAF: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 19 và công văn cải chính

14/01/2023

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp bị xử phạt sai phạm chứng khoán

Doanh nghiệp đầu tiên bị phạt trong năm mới là Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (mã VC7) , với tổng số tiền 210 triệu đồng. Cụ thể, doanh nghiệp này bị phạt 85 triệu đồng do không công bố, chậm công bố thông tin về việc thanh lý tài sản cho bên liên quan... UBCKNN còn phạt BGI 125 triệu đồng, do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người có liên quan. Trong đó, lỗi giao dịch ngoài thời gian công bố thông tin bị phạt 5 triệu đồng.

13/01/2023

Bị phạt nặng vì công bố thông tin không đúng thời hạn và sai lệch

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 19/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An (TP. Được biết, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo thường niên năm 2021 trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Bên cạnh đó, phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin sai lệch.

12/01/2023

Công ty con của Tập đoàn PAN bị UBCKNN xử phạt vì nhiều vi phạm trong công bố thông tin

Ngày 10/01/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An (Lafooco, mã chứng khoán: LAF). Hiện cơ cấu cổ đông của Lafooco vào cuối quý 3/2022 ghi nhận PAN nắm gần 12 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ sở hữu 80,52% vốn LAF. Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, LAF ghi nhận doanh thu đạt 281 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 18 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ.

12/01/2023

Đầu năm, hàng loạt công ty lại bị phạt nặng vì vi phạm chứng khoán

Cụ thể, ngày 10/01/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An (LAF). Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo thường niên năm 2021 trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. LAF còn bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch sai lệch thông tin sở hữu cổ phiếu cuối kỳ của các Thành viên Hội đồng quản trị: Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Thái Hạnh Linh, Phan Ngọc Sơn tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 59/CK.2022 ngày 25/7/2022).

12/01/2023

LAF bị phạt 210 triệu đồng do chậm công bố thông tin và công bố thông tin sai lệch

Ngày 10/01/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 19/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (HOSE: LAF).

11/01/2023

Phạt Lafooco 150 triệu đồng do báo cáo sai lệch thông tin

Ngày 10/01/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 19/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An (mã LAF) với tổng mức tiền phạt hành chính 210 triệu đồng. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo thường niên năm 2021 trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đó, Công ty nhận mức phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

03/01/2023

LAF: Nghị quyết HĐQT về việc xem xét chủ trương giao dịch với NCLQ năm 2023

19/10/2022

LAF: Giải trình biến động LNST quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/10/2022

LAF: BCTC quý 3 năm 2022

15/08/2022

LAF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

LAF: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

05/08/2022

LAF: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

25/07/2022

LAF: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

LAF: Giải trình biến động LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/07/2022

LAF: BCTC quý 2 năm 2022

07/07/2022

LAF: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022