Tin tức & sự kiện

15/08/2022

LAF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

05/08/2022

LAF: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

25/07/2022

LAF: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

LAF: Giải trình biến động LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

08/07/2022

LAF: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

10/06/2022

LAF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Phương

10/06/2022

LAF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Phương

14/05/2022

LAF: Nhắc nhở chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2021

12/05/2022

Lafooco dự kiến huy động 69 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu

HĐQT CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (Lafooco, HOSE: LAF) vừa thông qua Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP.

12/05/2022

LAF: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn và phát hành ESOP

22/04/2022

LAF: Biên bản họp Ban kiểm soát

21/04/2022

LAF: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/04/2022

LAF: Báo cáo thường niên năm 2021

19/04/2022

LAF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021

31/03/2022

LAF: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/03/2022

LAF: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/03/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (mã CK: LAF) như sau:


18/03/2022

LAF: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

18/03/2022

LAF: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo