DNSE Detail Stock LAF

HOSE: CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An

Nuôi trồng và chế biến cây ăn trái, rau củ

logo

LAF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

236 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

31.32 tỷ

Doanh thu

454 tỷ

5.46%

2,126.22

0

0.68

-59.60%

15.02%

8.22%

18.87%

62.15%

20%

11.45%

15.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn PAN

80.52%

Khác

19.48%

Tin tức & Sự kiện