Tin tức & sự kiện

02/02/2023

Đem tiền đầu tư chứng khoán, loạt doanh nghiệp “tay ngang” ngậm ngùi ôm lỗ, “tay chơi” mới còn vào ngay đỉnh

Thị trường chứng khoán biến động không thuận lợi trong năm 2022 đã khiến nhiều thành phần tham gia gặp khó. Nguồn BCTC quý 4/2022 của Hóa An Cũng giống như DHA, hoạt động chính của Everpia (EVE) không bị ảnh hưởng nhiều nhưng lợi nhuận lại sụt giảm do đầu tư chứng khoán thua lỗ. Lãi từ hợp tác đầu tư chứng khoán giảm 55,6 tỷ đồng trong khi lỗ đầu tư chứng khoán kinh doanh tăng 57,7 tỷ đồng và chi phí trích lập dự phòng tăng 25 tỷ đồng.

30/01/2023

LBE: Lê Thị Minh Trang - Phó Giám đốc - đã bán 0 CP

30/01/2023

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 11:9

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LBE của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 11:9 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 11 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 09 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu, theo tỷ lệ 11:9 sẽ được nhận thêm tương ứng là: 115*(9/11)=94,09 cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 94 cổ phiếu mới, số 0,09 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An tại số 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP.Tân An, Long An vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

29/01/2023

Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 30/1-3/2

Theo thống kê, có 9 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần 30/1 – 3/2. Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) và ngày đăng ký cuối cùng lần lượt là 30/1 và 31/1. Về kết quả kinh doanh, Biwase ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2022 đạt hơn 860 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

19/01/2023

LBE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 LBE - Lợi nhuận năm 2022 tăng tốc mạnh mẽ so với năm 2021.0.

16/01/2023

Từng chiến thắng thị trường với cổ phiếu “họ” Sông Đà, một doanh nghiệp sách đánh mất thành quả sau quý 4

CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 12,4 tỷ đồng, giảm 48,5% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2022, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 98,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 45% so với cùng kỳ. Gần như toàn bộ danh mục của LBE đã dồn cả vào cổ phiếu S55 của CTCP Sông Đà 505.

13/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/1

Tin doanh nghiệp DNH -  CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi -  Ngày 7/2 tới Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Cũng liên quan đến cổ phiếu XMC, cùng thời gian, bà Nguyễn Minh Trang, con ông Nguyễn Đức Cử - Phó Chủ tịch HĐQT – đã mua 13.478.174 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu từ 3.300.936 cổ phiếu (tỷ lệ 4,9%) lên 16.779.110 cổ phiếu (tỷ lệ 24,91). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/1 đến 14/2/2023.

13/01/2023

LBE: Báo cáo tài chính quý 4/2022

12/01/2023

LBE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

06/01/2023

LBE: Tài liệu công bố thông tin V/V phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

05/01/2023

LBE: Công ty cổ phần Anphatek - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 180,600 CP

15/12/2022

LBE: Lê Thị Minh Trang - Phó Giám đốc - đăng ký bán 15,400 CP

31/10/2022

LBE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hoàng Thị Hiền

28/10/2022

LBE: Công ty cổ phần Anphatek - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 25,000 CP

27/10/2022

LBE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hoàng Thị Hiền

21/10/2022

LBE: Phạm Văn Duy không còn là cổ đông lớn

20/10/2022

LBE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/10/2022

LBE: Báo cáo tài chính quý 3/2022

30/09/2022

LBE: Công ty cổ phần Anphatek - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 40,000 CP