Tin tức & sự kiện

30/01/2023

LBM: Giải trình BCTC quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

30/01/2023

LBM: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

LBM: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông

03/01/2023

LBM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thanh Hòa

22/12/2022

LBM: Thông báo thay đổi nhân sự - Trưởng ban kiểm soát

22/12/2022

LBM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

22/12/2022

LBM hủy nhận chuyển nhượng 35% vốn của Thủy điện La Ngâu 

Ngày 01/11, HĐQT CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM) quyết định nhận chuyển nhượng 35% dự án thủy điện La Ngâu. Tuy nhiên, đến 20/12, HĐQT Công ty thống nhất hủy bỏ ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng với lý do có nhiều phát sinh mới liên quan đến dự án và việc đàm phán không thành công.

21/12/2022

LBM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan trong năm 2023

21/12/2022

LBM: Nghị quyết HĐQT về việc hủy bỏ hợp đồng nhận chuyển nhượng 35% dự án thủy điện La Ngâu

29/11/2022

LBM: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

29/11/2022

LBM: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

29/11/2022

LBM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

23/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng(mã CK: LBM) như sau:

16/11/2022

LBM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

15/11/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK:LBM) như sau:

08/11/2022

LBM: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

03/11/2022

LBM: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

03/11/2022

LBM: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thúy Nga

02/11/2022

LBM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp thường kỳ quý 4/2022

02/11/2022

LBM: Báo cáo thay đổi tỉ lệ sở hữu CĐL AFC VF Limited