DNSE Detail Stock LBM

HOSE: CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

Sản xuất bê tông

logo

LBM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

652 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-40.94 tỷ

Doanh thu

842 tỷ

20.53%

-2,046.75

0

0.23

0%

18.18%

14.62%

29.47%

10.55%

35%

5.21%

25.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

64.9%

AFC Vietnam Fund Ltd

13.22%

Trần Thị Thanh Huyền

0.05%

Khác

21.83%

Tin tức & Sự kiện