Tin tức & sự kiện

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 LCD - Lợi nhuận quý 4 gấp 214,3 lần so với cùng kỳ, đạt 1,47 tỷ đồng.

05/01/2024

HNX cắt margin 89 cổ phiếu, tổng cộng 176 mã chứng khoán niêm yết trên hai sàn sẽ không được giao dịch ký quỹ trong quý 1/2024

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 LCD - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,33 tỷ đồng

30/08/2023

Doanh nghiệp xây dựng tìm động lực tăng trưởng từ đâu? 

Dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trong quý 2/2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng kết quả này lại không từ hoạt động cốt lõi xây dựng, xây lắp.

22/08/2023

LCD: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu LCD vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

18/08/2023

LCD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

18/08/2023

LCD: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

LCD: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

26/07/2023

LCD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

LCD: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 LCD - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,6 tỷ đồng

21/06/2023

LCD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/05/2023

LCD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/05/2023

Thị trường bạch kim dự kiến thâm hụt kỷ lục trong năm nay

10/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCD của ctcp Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện, 434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 về việc:
+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022, phương án sử dụng lợi nhuận chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2022;
+ Thông qua các tờ trình của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

08/05/2023

BCTC 1/2023 LCD - Lợi nhuận quý I lai 0 tỷ đồng tăng 97,5% so với cùng kỳ.

28/04/2023

LCD: Giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

27/04/2023

LCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/04/2023

LCD: Báo cáo thường niên 2022

20/04/2023

LCD: Báo cáo tài chính quý 1/2023