DNSE Detail Stock LCD

HNX: CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện

Nhà thầu thiết bị xây dựng

logo

LCD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

32.55 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.73 tỷ

Doanh thu

38.87 tỷ

2.55%

486.22

0

0.02

148.98%

2.39%

0.59%

31.30%

168.23%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

36.18%

Vũ Hoàng Tùng

19.09%

Hoàng Hữu Hải

18.3%

Vũ Thị Thúy Giang

17%

Khác

9.43%

Tin tức & Sự kiện