Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 LCM - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

16/01/2023

LCM: Báo cáo tài chính quý 4/2022

16/01/2023

LCM: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

11/01/2023

LCM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/10/2022

LCM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/10/2022

LCM: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

27/09/2022

LCM: Ông Ngô Trường An là người ủy quyền công bố thông tin

22/09/2022

LCM: Công văn giải trình về việc biến động giá cổ phiếu LCM

09/09/2022

Giao dịch lần đầu - 246,330,000 CP

31/08/2022

LCM: Ngày 09/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu ĐKGD của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM)

31/08/2022

LCM: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM)

26/08/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai như sau:

26/08/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai như sau:

29/07/2022

LCM: Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu

29/07/2022

LCM: Thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu

28/07/2022

LCM: Giải trình LNST BCTC HN và Cty mẹ quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/07/2022

LCM: BCTC quý 2 năm 2022

28/07/2022

LCM: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

26/07/2022

LCM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

19/07/2022

LCM: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022