Tin tức & sự kiện

28/01/2024

BCTC Quý 4/2023 LCM - Lợi nhuận quý 4 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 2,15 tỷ đồng.

29/10/2023

BCTC Quý 3/2023 LCM - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,62 tỷ đồng, giảm 48,1% so với cùng kỳ.

31/08/2023

LCM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/08/2023

LCM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

31/07/2023

BCTC Quý 2/2023 LCM - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,01 tỷ đồng, giảm 93,02% so với cùng kỳ.

28/07/2023

LCM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

LCM: Báo cáo tài chính quý 2/2023

28/07/2023

LCM: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

13/07/2023

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 13/7: Nhà đầu tư trở lại với nhóm bất động sản

30/06/2023

LCM: CBTT ký hợp đồng Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

26/06/2023

LCM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/06/2023

Nhà đầu tư chùn tay trong phiên đáo hạn phái sinh

13/06/2023

Chứng khoán tiếp tục thăng hoa, nhà đầu tư đua nhau mua cổ phiếu NVL của Novaland

01/06/2023

Sau bất động sản, nhà đầu tư hướng tới mua thăm dò cổ phiếu ngân hàng

29/05/2023

Cổ phiếu VNDirect (VND) tiếp lửa cho nhóm chứng khoán bùng nổ

26/05/2023

LCM: Báo cáo kết quả họp lần thứ 1 và Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 2

11/05/2023

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 11/5: Tiền đầu cơ vẫn tìm kiếm cơ hội ở các mã nhỏ

10/05/2023

Cổ phiếu bất động sản nổi sóng

08/05/2023

BCTC 1/2023 LCM - Lợi nhuận quý I lai 0,36 tỷ đồng tăng 22,12% so với cùng kỳ.

04/05/2023

LCM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông