DNSE Detail Stock LCM

UPCOM: CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai

Khai thác quặng kim loại

logo

LCM

Tin tức

18 cổ phiếu bị đình chỉ, hạn chế giao dịch trên sàn HNX

LCM

-30.77%

KSH

-20.00%

+14

27/05/2024

18 cổ phiếu bị đình chỉ, hạn chế giao dịch trên sàn HNX

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

LCM

0.00%

26/04/2024

Phiên giao dịch chiều 12/3: Nhiều mã nới đà tăng, thị trường hồi phục

LCM

+3.12%

VTP

+6.89%

+57

12/03/2024

Phiên giao dịch chiều 12/3: Nhiều mã nới đà tăng, thị trường hồi phục

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 27/2: Cổ phiếu thép rực sáng

LCM

0.00%

HNX

+26

27/02/2024

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 27/2: Cổ phiếu thép rực sáng

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

LCM

+6.67%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

LCM

+6.67%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

LCM

+6.67%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

LCM

+6.67%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

LCM

+6.67%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

LCM

+6.67%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

LCM

+6.67%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

LCM

+6.67%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

LCM

+6.67%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

LCM

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

LCM

0.00%

09/11/2023

LCM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

LCM

+3.23%

31/08/2023

LCM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

LCM

+3.23%

31/08/2023

LCM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

LCM

0.00%

28/07/2023

LCM: Báo cáo tài chính quý 2/2023

LCM

0.00%

28/07/2023

LCM: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

LCM

0.00%

28/07/2023