Tin tức & sự kiện

27/09/2022

LCM: Ông Ngô Trường An là người ủy quyền công bố thông tin

22/09/2022

LCM: Công văn giải trình về việc biến động giá cổ phiếu LCM

09/09/2022

Giao dịch lần đầu - 246,330,000 CP

26/08/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai như sau:

26/08/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai như sau:

29/07/2022

LCM: Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu

29/07/2022

LCM: Thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu

29/07/2022

LCM: Giải trình LNST BCTC HN và Cty mẹ quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

26/07/2022

LCM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

LCM: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

14/07/2022

LCM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

14/07/2022

LCM: Thông báo thay đổi nhân sự BKS

13/07/2022

Hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu LCM

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai (HOSE: LCM).

13/07/2022

LCM: Thực hiện hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu LCM

09/07/2022

LCM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC HN và Cty mẹ năm 2021 trước và sau kiểm toán

01/07/2022

LCM: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lưu Quang Hưng

27/06/2022

LCM: Báo cáo kết quả họp lần thứ 2 và thông báo họp ĐHĐCĐTN lần 3

22/06/2022

Giữ nguyên diện kiểm soát với cổ phiếu LCM

Cổ phiếu của CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai (HOSE: LCM) bị giữ nguyên diện kiểm soát theo quyết định ngày 20/06 của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

22/06/2022

LCM: Thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát

22/06/2022

LCM: Quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát