Tin tức & sự kiện

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

09/01/2023

LCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

04/01/2023

LCS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/12/2022

LCS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

20/12/2022

LCS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

24/11/2022

LCS: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

26/10/2022

LCS: Quyết định duy trì hạn chế giao dịch

10/10/2022

LCS: Quyết định duy trì đình chỉ giao dịch

12/09/2022

LCS: Quyết định duy trì đình chỉ giao dịch

03/08/2022

LCS: Quyết định về việc đình chỉ giao dịch

30/06/2022

LCS: Quyết định đưa vào diện bị kiểm soát

25/05/2022

LCS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

LCS: CBTT Nhận và chấp thuận đơn xin từ nhiệm của các Thành viên HĐQT

10/05/2022

LCS: Đỗ Hoàng Lan - Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

05/05/2022

LCS: Đặng Lam Giang - Ủy viên HĐQT độc lập - đã bán 0 CP

04/05/2022

LCS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/04/2022

LCS: Quyết định đưa vào hạn chế giao dịch

15/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCS của CTCP Licogi 166 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Hà Nội (Thời giờ và địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

LCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022