Tin tức & sự kiện

13/10/2023

LG9: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền

17/09/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Nhiều mã giảm sâu, một cổ phiếu xây dựng vẫn ngược dòng tăng 80% sau một tuần

15/09/2023

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LG9 của CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại CTCP Cơ Giới và Xây lắp số 9. Địa chỉ: Số 2, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai (vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/10/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân khi đến làm thủ tục nhận cổ tứcnăm 2018

15/09/2023

LG9: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/09/2023

Trả cổ tức sau 5 năm, giá LG9 tăng kịch trần 2 phiên liên tiếp

CTCP Cơ giới và Xây lắp Số 9 (Licogi 9, UPCoM: LG9) thông báo chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2018. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/09/2023.

08/09/2023

LG9: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

14/07/2023

LG9: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

15/05/2023

LG9: Thay đổi nhân sự

15/05/2023

LG9: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 LG9 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

11/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LG9 của CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà số 35, Đường số 2, Khu phố 4, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam
- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
+ Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;
+ Tờ Trình miễn nhiệm thành viên BKS;
+ Tờ trình thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS cho thời gian của nhiệm kỳ 2023 – 2028
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

06/04/2023

LG9: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/04/2023

LG9: Báo cáo thường niên 2022

04/04/2023

LG9: Báo cáo tài chính năm 2022

03/04/2023

LG9: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

31/03/2023

LG9: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/03/2023

LG9: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/01/2023

LG9: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

LG9: Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

09/11/2022

LG9: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản còn lại tại công trình thủy điện Đại Bình