Tin tức & sự kiện

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

31/08/2022

LGL: Giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

22/08/2022

LGL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

22/08/2022

LGL: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

05/07/2022

LGL: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

04/07/2022

LGL: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và ký kết hợp đồng kiểm toán

25/06/2022

LGL: Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Minh Phát

20/05/2022

LGL: Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Xây dựng Hạ Long

19/05/2022

LGL: Đính chính báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và BCLCTTHN quý 1/2022

13/05/2022

LGL: Nhắc nhở chậm CBTT giải trình chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán năm 2021

10/05/2022

LGL: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

28/04/2022

Giao dịch bổ sung - 1,500,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết  của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã CK: LGL) như sau:


28/04/2022

LGL: Giải trình chênh lệch LNST quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

21/04/2022

LGL: Báo cáo thường niên năm 2021

19/04/2022

LGL: Điều lệ tổ chức và hoạt động

18/04/2022

LGL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

14/04/2022

LGL: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT và bổ sung tài liệu ĐHĐCĐTN 2022

12/04/2022

LGL: Link công bố điều chỉnh tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

02/04/2022

LGL: Giải trình chênh lệch số liệu trong BCTC năm 2021 trước và sau kiểm toán

28/03/2022

LGL: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022