DNSE Detail Stock LGL
LGL

LONG GIANG LAND

HOSE: CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

08/02/2023

CẬP NHẬT

08/02/2023

Tổng quan

CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng các công trình giao thông
- Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị và khu công nghiệp
- Kinh doanh nhà và bất động sản
- Kinh doanh máy móc thiết bị và vật tư ngành xây dựng...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của LONG GIANG LAND

Giá hiện tại

239

0

0

-

1.59

-

0

1.73%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Hà Giang

Tổng giám đốc

CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng các công trình giao thông
- Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị và khu công nghiệp
- Kinh doanh nhà và bất động sản
- Kinh doanh máy móc thiết bị và vật tư ngành xây dựng...

Lịch sử phát triển:

Ngày 08/10/2001, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang - Long Giang Land được thành lập bởi 03 cổ đông, trong đó cổ đông chính là Công ty TNHH Long Giang (nay là Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Long Giang).

Thành viên Hội đồng quản trị

18.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của LGL dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 18.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của LGL mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 40.96% công ty.