Tin tức & sự kiện

03/02/2023

Ngược xu hướng ngành, lãi ròng LHG giảm 32% trong năm 2022

Trong khi các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp (KCN) khác liên tục báo lãi tăng trưởng trong năm 2022, nhà phát triển KCN có trụ sở Long An - CTCP Long Hậu (HOSE: LHG) lại ghi nhận lợi nhuận ròng đi lùi 32%.

02/02/2023

BCTC 4/2022 LHG - Lợi nhuận giảm 31,39% trong năm 2022.

30/01/2023

LHG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

01/12/2022

LHG: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

29/11/2022

LHG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

22/11/2022

LHG: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế CBTT (kèm quy chế)

17/11/2022

LHG: Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

09/11/2022

Tín hiệu tích cực từ doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp trong quý 3

Thị trường bất động sản sau nhiều chính sách thắt chặt đã trở nên khá ảm đạm. Tuy nhiên, lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp (KCN) lại tỏ ra ít bị ảnh hưởng khi trong quý 3/2022, kết quả kinh doanh của các doanh ngiệp không những không đi lùi mà còn tăng trưởng.

31/10/2022

LHG: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

31/10/2022

LHG: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 3 năm 2022

27/10/2022

LHG: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2021 - 2025

26/10/2022

LHG: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

24/10/2022

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Long Hậu (mã CK: LHG)  từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch như sau:

21/10/2022

LHG: Giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch

18/10/2022

Cổ phiếu LHG bị hạn chế giao dịch từ 24/10 

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa có quyết định chuyển cổ phiếu của CTCP Long Hậu (HOSE: LHG) từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch từ ngày 24/10/2022.

18/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Long Hậu (mã CK: LHG ) như sau:

17/10/2022

LHG: Quyết định về việc chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch

17/10/2022

LHG: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch

06/10/2022

LHG: Bị kiểm soát

06/10/2022

LHG: Be controlled