Tin tức & sự kiện

28/09/2022

LHG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

28/09/2022

LHG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

22/09/2022

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Long Hậu (mã CK: LHG) vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/09/2022 như sau:

21/09/2022

Chưa tìm được đơn vị kiểm toán, cổ phiếu LHG bị đưa vào diện cảnh báo

CTCP Long Hậu (HOSE: LHG) vừa có văn bản giải trình chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.

20/09/2022

LHG: Giải trình về việc chậm công bố BCTC soát xét bán niên năm 2022

16/09/2022

LHG: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

16/09/2022

LHG: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

17/08/2022

LHG: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

27/07/2022

LHG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

15/07/2022

LHG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

23/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,900 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Long Hậu (mã CK: LHG) như sau:

16/06/2022

LHG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

14/06/2022

LHG sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 19%

CTCP Long hậu (HOSE: LHG) chốt ngày trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 19% vào 28/07/2022. Ngày đăng ký cuối cùng là 28/07/2022.

14/06/2022

LHG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

14/06/2022

LHG: Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

04/05/2022

LHG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

27/04/2022

LHG: Thông báo đơn từ nhiệm Thành viên BKS

12/04/2022

LHG: Báo cáo thường niên năm 2021

08/04/2022

LHG: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022