Tin tức & sự kiện

28/09/2022

LIG: CBTT định kỳ về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu LIGH2123001

05/09/2022

LIG: Báo cáo định kỳ trái phiếu LIGH2123001 (6 tháng năm 2022)

31/08/2022

LIG: Giải trình biến động LNST TNDN báo cáo soát xét bán niên 2022 so với cùng kỳ năm trước và báo cáo Quý 2/2022 so với báo cáo soát xét bán niên

31/08/2022

LIG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

LIG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

17/08/2022

Công ty con LIG trúng thầu dự án Sân vận động Thái Nguyên

Ngày 26/07/2022, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 265/QĐ-DAD&CN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu SVĐ-18: ” Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên”, theo đó, phê duyệt lựa chọn CTCP LICOGI13 – Nền móng Xây dựng (LICOGI13-FC) – Công ty con thuộc CTCP Licogi 13 (HNX: LIG) là nhà thầu thực hiện Dự án.

16/08/2022

LIG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ LIG

29/07/2022

Giao dịch bổ sung - 4,486,537 CP

25/07/2022

LIG: Nguyễn Nam Sơn - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 10,000 CP

22/07/2022

LIG: Ngày 29/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên 4,486,537 cổ phiếu niêm yết bổ sung

22/07/2022

LIG: Ngày 29/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

19/07/2022

LIG: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 4,486,537 cổ phiếu

07/07/2022

LIG - Giá về vùng hợp lý cho đầu tư dài hạn

Mặc dù đang gặp nhiều khó khăn trong ngắn hạn nhưng các số liệu thống kê và dự báo cho thấy ngành xây dựng vẫn sẽ tăng trưởng tốt trong dài hạn. Điều này giúp cho triển vọng các cổ phiếu trong ngành nói chung và CTCP Licogi 13 (HNX: LIG) nói riêng được cải thiện.

01/07/2022

Công ty con của LIG được chấp thuận thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Long Vân

Theo thông tin từ CTCP Licogi 13 (HNX: LIG), UBND tỉnh Bình Định đã công nhận Công ty TNHH Hai thành viên LICOGI 13 Thuận Phước (công ty con của LIG) là doanh nghiệp thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Long Vân tại TP. Quy Nhơn.

30/06/2022

Ủy ban Chứng khoán xử phạt một doanh nghiệp họ Licogi

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa đưa ra quyết định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Licogi 13 (HNX: LIG).

30/06/2022

LIG: Quyết định xử phạt hành chính

28/06/2022

LIG: Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành đã được kiểm toán của LIG cho đợt PH CP tăng VĐL từ 435 tỷ lên 648 tỷ

28/06/2022

LIG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/06/2022

LIG: Nguyễn Nam Sơn - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 10,000 CP

24/06/2022

LIG: Công văn về báo cáo kết quả PH CP để trả cổ tức của LIG