Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 LIG - Lợi nhuận giảm 84,24% trong năm 2022.

27/01/2023

LIG: Báo cáo tài chính quý 4/2022

04/01/2023

Gần 1,400 căn NOXH của LIG và KBC tại Đà Nẵng được bán nhà ở hình thành trong tương lai

Ngày 03/01, Sở Xây dựng tỉnh Đà Nẵng cập nhật thông tin của gần 1,400 căn hộ thuộc các dự án nhà ở xã hội (NOXH) ngoài ngân sách Nhà nước đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

31/10/2022

LIG: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

31/10/2022

LIG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

28/09/2022

LIG: CBTT định kỳ về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu LIGH2123001

28/09/2022

LIG: Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu LIGH2123001

05/09/2022

LIG: Báo cáo định kỳ trái phiếu LIGH2123001 (6 tháng năm 2022)

31/08/2022

LIG: Giải trình biến động LNST TNDN báo cáo soát xét bán niên 2022 so với cùng kỳ năm trước và báo cáo Quý 2/2022 so với báo cáo soát xét bán niên

31/08/2022

LIG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

LIG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

17/08/2022

Công ty con LIG trúng thầu dự án Sân vận động Thái Nguyên

Ngày 26/07/2022, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 265/QĐ-DAD&CN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu SVĐ-18: ” Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên”, theo đó, phê duyệt lựa chọn CTCP LICOGI13 – Nền móng Xây dựng (LICOGI13-FC) – Công ty con thuộc CTCP Licogi 13 (HNX: LIG) là nhà thầu thực hiện Dự án.

16/08/2022

LIG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ LIG

01/08/2022

LIG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

LIG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

LIG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

Giao dịch bổ sung - 4,486,537 CP

25/07/2022

LIG: Nguyễn Nam Sơn - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 10,000 CP

22/07/2022

LIG: Ngày 29/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên 4,486,537 cổ phiếu niêm yết bổ sung

22/07/2022

LIG: Ngày 29/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung