Tin tức & sự kiện

12/09/2022

LLM bị phạt và truy thu gần 7.5 tỷ đồng

Cục thuế TP Hà Nội quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (UPCoM: LLM) tổng số tiền gần 7.5 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 07/09/2022.

09/09/2022

LLM: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

01/09/2022

LLM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/09/2022

LLM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

LLM: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

LLM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

LLM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/07/2022

LLM: Thay đổi nhân sự

01/07/2022

LLM: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kí hợp đồng với đơn vị kiểm toán AASC năm 2022

27/06/2022

LLM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LLM của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 5, trụ sở Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, số 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Tờ trình thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Công ty mẹ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP đối với 02 dự án: Dự án đầu tư khu nhà HH cao tầng LILAMA tại phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và Trụ sở văn phòng LILAMA tại Khu đô thị mới Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
+ Tờ trình thông qua Đề án Tái cấu trúc và nâng cao nâng lực quản trị Tổng Công ty giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

06/05/2022

LLM: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

06/05/2022

LLM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

06/05/2022

LLM: Thay đổi nhân sự

29/04/2022

LLM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

LLM: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

LLM: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

05/04/2022

LLM: Báo cáo tài chính năm 2021

14/02/2022

LLM: Nghị quyết Hội đồng quản trị