DNSE Detail Stock LLM
LLM

LILAMA

UPCOM: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

24/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

24/02/2024

Tổng quan

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh xuất khẩu vật tư, máy móc, thiết bị phụ tùng; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành nghề, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài
- Đóng mới và sửa chữa các loại tàu, thuyền; thiết kế, chế tạo và gia công kết cấu thép cho các công trình công nghiệp và dân dụng
- Tư vấn xây dựng, tổng thầy EPC, tổng thầu toàn bộ hoặc một phần các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật
- Kinh doanh bất động sản, du lịch lữ hành...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của LILAMA

Giá hiện tại

0

0

0

-

0.41

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Bùi Đức Kiên

Tổng giám đốc

Lê Văn Tuấn

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh xuất khẩu vật tư, máy móc, thiết bị phụ tùng; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành nghề, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài
- Đóng mới và sửa chữa các loại tàu, thuyền; thiết kế, chế tạo và gia công kết cấu thép cho các công trình công nghiệp và dân dụng
- Tư vấn xây dựng, tổng thầy EPC, tổng thầu toàn bộ hoặc một phần các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật
- Kinh doanh bất động sản, du lịch lữ hành...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 01/12/1960: Công ty Lắp máy được ra đời.

- Ngày 11/10/1979: Công ty Lắp máy chuyển sang hoạt động theo mô hình Liên hiệp các xí nghiệp Lắp máy.

- Ngày 01/12/1995: Chuyển mô hình hoạt động từ Liên hiệp các xí nghiệp Lắp máy thành TCT Lắp máy Việt Nam.

- Năm 2006: LILAMA được chọn là nhà Tổng thầu EPC.

- Năm 2010: LILAMA chuyển đổi sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước theo Quyết định số 93/TĐSĐ-HĐQT ngày 30/06/2010 của HĐQT Tập đoàn Sông Đà.

- Năm 2012: Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà đã chuyển quyền và nghĩa vụ sở hữu vốn Nhà nước tại LILAMA về Bộ Xây dựng theo Quyết định số 913/QĐ-BXD ngày 18/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Ngày 06/04/2016: Chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là TCT Lắp máy Việt Nam - CTCP.

- Ngày 16/08/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 15,000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

7.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của LLM dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 7.0 năm)


Ban giám đốc

6.1 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của LLM dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.1 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 97.88% công ty.