Tin tức & sự kiện

16/01/2023

LM3: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/07/2022

LM3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/05/2022

LM3: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

16/05/2022

LM3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/05/2022

LM3: Bà Nguyễn Thị Hà là người được ủy quyền công bố thông tin

19/04/2022

LM3: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/04/2022

LM3: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

LM3: Bổ nhiệm Ông Đinh Tiến Thành giữ chức vụ Tổng Giám Đốc thay cho Ông Nguyễn Tiến Thành

08/04/2022

LM3: Ông Nguyễn Tiến Thành được bầu đạm nhận chức Chủ tịch HĐQT thay Ông Lưu Văn Kính

08/04/2022

LM3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

LM3: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

05/04/2022

Lại chuyện vơi, đầy lợi nhuận sau kiểm toán

Theo dữ liệu của VietstockFinance, trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCoM, tính đến ngày 01/04/2021, có tổng cộng 502 doanh nghiệp (ngoại trừ nhóm chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm) công bố BCTC kiểm toán có sự chênh lệch so với báo cáo tự lập.

04/04/2022

LM3: Lỗ lũy kế gần 488 tỷ đồng, 5 năm liền kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến

9 năm liên tiếp đắm chìm trong thua lỗ đã nâng tổng lỗ lũy kế của CTCP Lilama 3 (UPCoM: LM3) gần chạm mốc 488 tỷ đồng. Đáng chú ý, kiểm toán còn từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2021 của Công ty.

31/03/2022

LM3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/03/2022

LM3: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

LM3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/03/2022

LM3: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

09/03/2022

LM3: Thay đổi nhân sự

09/03/2022

LM3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/03/2022

LM3: Công bố thông tin đơn từ nhiệm