Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 LM8 - Lợi nhuận tăng 0,26% trong 2022.

16/01/2023

LM8: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

21/12/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2022

21/12/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan trong năm 2023

17/11/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Lilama 18.1

20/10/2022

LM8: BCTC quý 3 năm 2022

19/09/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Lilama 18 như sau:

16/08/2022

LM8: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

11/08/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án đầu tư của Dự án Văn phòng Lilama 18

09/08/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021

09/08/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Lilama 18.1

08/08/2022

LM8: Giải trình chênh lệch LNST BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

08/08/2022

LM8: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

LM8: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

LM8: BCTC quý 2 năm 2022

12/07/2022

LM8: Thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán LM8

07/07/2022

LM8: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của LM8

28/06/2022

LM8: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022