Tin tức & sự kiện

19/09/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Lilama 18 như sau:

16/08/2022

LM8: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

11/08/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án đầu tư của Dự án Văn phòng Lilama 18

10/08/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021

10/08/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Lilama 18.1

09/08/2022

LM8: Giải trình chênh lệch LNST BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

20/07/2022

LM8: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

12/07/2022

LM8: Thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán LM8

07/07/2022

LM8: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của LM8

29/06/2022

LM8: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

22/06/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

LM8: Điều lệ công ty ban hành tháng 6/2022

17/06/2022

LM8: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

05/05/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc

30/04/2022

LM8: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

06/04/2022

LM8: Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dich Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Lilama 18 (mã CK: LM8) như sau: