DNSE Detail Stock LM8

HOSE: CTCP Lilama 18

Nhà thầu thiết bị xây dựng

logo

LM8

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

155 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

12.80 tỷ

Doanh thu

1,323 tỷ

20.51%

1,363.57

0

0.26

-41.98%

4.26%

1.07%

8.16%

135.64%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

36%

Nguyễn Ngọc Đông

8.2%

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

8%

Trần Mạnh Hùng

6.39%

Khác

41.41%

Tin tức & Sự kiện