Tin tức & sự kiện

07/09/2022

LMH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

LMH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/07/2022

LMH: Giá cổ phiếu hồi phục, người nhà Phó Chủ tịch mạnh tay bán 1.2 triệu cp

Ông Nguyễn Xuân Thùy, cha bà Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Quốc Tế Holding (UPCoM: LMH), đã bán thành công 1.2 triệu cp LMH từ ngày 11-18/07, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 11.05% xuống còn 6.37% (hơn 1.6 triệu cp).

25/07/2022

LMH: Nguyễn Xuân Thùy - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,200,000 CP

18/07/2022

LMH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

LMH: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

15/07/2022

Người nhà lãnh đạo LMH chốt lời hơn 900,000 cp

Ông Nguyễn Ngọc Đức, chú của bà Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch HĐQT tại CTCP Quốc Tế Holding (UPCoM: LMH), vừa bán 922,200 cp trong 2 ngày 05-06/07.

12/07/2022

LMH: Nguyễn Ngọc Đức - người có liên quan đến - đã bán 922,200 CP

06/07/2022

Thị giá LMH tăng vọt gần 81%, cựu Chủ tịch đăng ký bán bớt 1.2 triệu cp

Tại CTCP Quốc Tế Holding (UPCoM: LMH), ông Nguyễn Xuân Thùy đăng ký bán 1.2 triệu cp từ ngày 07/07-05/08.

05/07/2022

LMH: Nguyễn Xuân Thùy - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,200,000 CP

04/07/2022

LMH: Thay đổi nhân sự

27/06/2022

LMH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/06/2022

LMH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/06/2022

LMH: Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Đức Doanh, biên bản họp của Ban Kiểm Soát chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Vũ Đức Doanh.

23/06/2022

LMH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/06/2022

LMH: Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo đề nghị của nhóm cổ đông.

16/06/2022

Người nhà lãnh đạo LMH muốn bán 1.1 triệu cp

Tại CTCP Quốc Tế Holding (UPCoM: LMH), ông Nguyễn Ngọc Đức, em trai ông Nguyễn Xuân Thùy - thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 1.1 triệu cp đang nắm giữ từ ngày 16/06-14/07.

15/06/2022

LMH: Nguyễn Ngọc Đức - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,122,200 CP

06/06/2022

LMH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/06/2022

LMH: Quyết định Hội đồng quản trị thành lập chi nhánh công ty tại thành phố Nha Trang