DNSE Detail Stock LMH

UPCOM: CTCP Quốc Tế Holding

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

LMH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

33.32 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-72.16 tỷ

Doanh thu

24.31 tỷ

0.01%

-2,815.37

0

1.26

0%

778.65%

-52.52%

6.27%

-52.38%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Xuân Thùy

11.05%

Nguyễn Lan Hương

1.97%

Khác

86.98%

Tin tức & Sự kiện