Tin tức & sự kiện

01/03/2024

Thanh Hóa: Hàng loạt 'ông lớn' nợ BHXH của người lao động hơn 430 tỷ

29/02/2024

Một công ty thuộc Tập đoàn FLC nợ BHXH gần 30 tỉ đồng

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 LO5 - Doanh nghiệp lỗ 18,45 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 LO5 - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 16,4 tỷ đồng

30/08/2023

Doanh nghiệp xây dựng tìm động lực tăng trưởng từ đâu? 

Dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trong quý 2/2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng kết quả này lại không từ hoạt động cốt lõi xây dựng, xây lắp.

26/07/2023

LO5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

22/07/2023

BCTC Quý 2/2023 LO5 - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 14,1 tỷ đồng

21/07/2023

LO5: Báo cáo tài chính quý 2/2023

12/06/2023

LO5: Thay đổi nhân sự

17/05/2023

Thanh Hóa: Doanh nghiệp có 2 lao động nợ bảo hiểm gần 38 tỷ đồng

08/05/2023

BCTC 1/2023 LO5 ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 6,93 tỷ đồng quý I.

27/04/2023

LO5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

LO5: Báo cáo tài chính quý 1/2023

18/04/2023

BCTC 2022 LO5 - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 30 tỷ đồng.

18/04/2023

LO5: Giải trình nguyên nhân duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu LO5

14/04/2023

LO5: Giải trình về việc ý kiếm của kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo tài chính năm 2022

07/04/2023

LO5: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu LO5 trên hệ thống giao dịch UPCoM

07/04/2023

LO5: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

05/04/2023

LO5: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2023

LO5: Báo cáo thường niên 2022